Informacije o projektu digitalizacije

 

NAZIV PROJEKTA: Uvedba digizalizacije poslovanja in trženja v podjetju Metra za potrebe vstopa na tuje trge

Kratica projekta: METRA DIGITAL

Trajanje projekta: 10.10. 2019 – 31. 8. 2020

Celotna vrednost projekta: 51.381,52 EUR

Predvideno sofinanciranje projekta: 29.481,20 EUR

Naše podjetje do sedaj ni imelo večje spletne predstavitve in elektronskih ukrepov poslovanja, kar je bistveno vplivalo na našo prepoznavnost in mrežo poslovnih partnerjev. Zato smo se odločili, da bi v okviru razpisa izvedli ukrepe, s katerimi bomo naše poslovanje posodobili in bo prodaja še uspešnejša, predvsem pa bolj orinetirana na zunanje trge. Obenem je prav tako pomembna tudi mreža servisiranja, ki jo nameravamo s storitvami e-poslovanja poenostaviti in prilagoditi tako kupcem kot serviserjem.

Projekt se izvaja v okviru javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja E-poslovanje 2019-2022. V podjetju Metra d.o.o., bomo preko projekta izvedli naslednje ukrepe:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Digitalizacija nastopov na sejmih
  • Spletne strani za tuje trge
  • Produktno prodajni video
  • Krepitev kompetenc- usposabljanje

Metra bo s temi ukrepi nedvomno pridobila dodatne tržne potenciale in povečala konkurenčnost. Čeprav podjetje deluje na področju, kjer je konkurence manj, kot na nekaterih drugih področjih, gre vendarle za visoko tehnološke rešitve, ki terjajo razvojna sredstva in čas.

Trg podjetja Metra dejansko postaja ves svet, s prijavljenimi ukrepi digitalnega trženja in digitalizacije poslovanja pa želimo doseči tudi države, ki ne sodijo med tradicionalne trge slovenskih podjetij. S pomočjo spletnih rešitev se bomo lahko povsem približali tudi najbolj oddaljenim trgom oziroma okrepili prodajo tudi na že obstoječih trgih, kjer vsem partnerjem doslej nismo bili dosegljivi.

Operacija se izvaja v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi: “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP, prednostne naložbe “Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo, specifičnega cilja “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP “. Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obsobju 2019-2022 – E-POSLOVANJE 2019-2022«. Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.