Project Description

S sistemom pametnih omaric Metra lahko bolniški uslužbenci švicarske bolnišnice v kratkoročno in dolgoročno uporabo sami dodeljujejo omarice za garderobo, ki so v različnih barvah, velikostih in oblikah.

Za odpiranje pametnih omaric so integrirali obsstoječo platformo LEGIC. Programska oprema za upravljanje omaric Metra omogoča sprotno informacijo o stanju in uporabi omarice. Omogoča tudi takojšnje oddaljeno upravljanje omaric, ključev omarice in trajanja uporabe.

www.ksgr.ch