Project Description

Zaposleni v bolnišnici v Zürichu uporabljajo pametne kovinske omarice Metra kot garderobo za shranjevanje osebnih stvari.

Omarice zaposlenim dolgoročno dodeli skrbnik bolnišnice. Za odpiranje pametnih omaric so integrirali obstoječo platformo LEGIC. Programska oprema za upravljanje omaric Metra omogoča sprotno informacijo o stanju in uporabi omarice, ter tudi takojšnje oddaljeno upravljanje omaric, ključev omarice in trajanja uporabe.