Sistem pametnih omaric Metra je bil uporabljen za pametne omarice na delovnem mestu po meri.

Omogoča dostavo in prevzem s strani zaposlenih z uporabo črtne ali QR kode. Pametna programska oprema za upravljanje omaric za dostavo s sprotnimi informacijami o statusih omaric in dostavljenih pošiljkah zagotavlja, da se nobena pošiljka ne izgubi, pozabi, založi ali jo prevzame napačen prejemnik.