S sistemom pametnih omaric Metra lahko bolniški uslužbenci bolnišnice Graubünden v švicarskem mestu Chur uporabljajo dve Metra rešitve za pametne omarice in sicer za kratkoročno in dologročno uporabo.

Kantonalna oz. pokrajinska bolnica Graubünden je za svoje zaposlene želela varen, higieničen in zanesljiv sistem uporabe garderobnih in drugih omar za shranjevanje osebnih stvari. Zaposleni imajo tako na voljo dve Metra rešitvi pametne uporabe omaric; omarice za dolgoročno uporabo, ki so namenjene manjšim osebnim predmetom,  zaposlenim dodeli administrativno osebje bolnice, ki uporabo omaric tudi centralno upravlja v realnem času, ter kratkoročno uporabo garderobnih omaric, kjer si zaposleni, ko so v izmeni, lahko samostojno izberejo omarico kamor shranijo svoj oblačila.

Za odpiranje Metra pametnih omaric zaposleni uporabljajo pristopne kartice LEGIC. Programska oprema za upravljanje omaric Metra omogoča sprotno informacijo o stanju in uporabi Metra pametnih ključavnic in omaric.