Världens mest pålitliga smarta lås

Metras patenterade lås anses vara det mest pålitliga av alla smarta lås på marknaden och är själva hjärtat i våra lösningar. Den unika designen, robusta och tillförlitliga kvalitétskomponenter i kombination med noggrann testning ger en beprövad lång livslängd i utmanande miljöer vilket är bevisat hos många av våra systemkunder där många har använt systemet i över 20år.

Bevisat stabil funktion under lång tid i tuffa miljöer

Jämfört med våra konkurrenters magnet- och batteridrivna lås använder Metra ett säkert elmotordrivet lås för att styra lås- och upplåsningsprocessen. Den specifika utformningen och användningen av icke-korrosiva delar i vårt smarta lås kräver minimalt underhåll och ger högsta funktionalitet i olika tuffa miljöer, från varmt ökenklimat i mellanöstern till iskalla vintertemperaturer i Nordens skidorter i kombination med både fuktiga och torra miljöer.

En produktcykel med hög frekvens av användning

Metralåset framtaget och testas för att klara av ett mycket högt antalöppningar – att fungera till minst 300.000 öppningar . För att sätta det i perspektiv, om ditt skåp öppnas tio gånger under en arbetsdag, skulle det fortfarande ta över 80 år att nå låsets minsta antal öppningar. Låset klarar även att hantera överförpackade skåp där innehållet utövar tryck på skåpdörrarna från insidan vilket annars är ett vanligt problem för många förvaringslås och som kan genererar både upplåsning och störningsproblem och lås som slutar att fungera.

Metras robusta smarta lås som du tryggt kan lita på.

Flera upplåsningsalternativ

Välj det upplåsningsalternativ som passar er miljö bäst; om ni vill öppna era skåp med RFID-kort eller taggar, mobiltelefon/smart watch via NFC, Bluetooth eller Wi-Fi, PIN-kod/streck-kod eller om ni vill kombinera två eller flera alternativ för en ökad säkerhetsnivå. Vår smarta låslösning kan skräddarsys helt efter önskemål. Läs mer i avsnittet Användargränssnitt.

Clean-line – dold installation med rena linjer

Metra låset sitter monterat dolt innanför skåpluckan och har en utkastare som automatiskt öppnar luckan vid upplåsning. Luckorna behöver därför inte utrustas med något handtag vilket minskar ansamling av bakterier vid handtag och den släta ytan gör luckan avsevärt enklare att hålla fri från bakterier, på så vis minskas spridning av bakterier. Ett dolt låsmontage möjliggör en skåpsrad utan utstickande handtag eller låsdelar och där fokus tillåts vara skåpens övriga design.

Hållbar och säker

Metras smarta lås är mycket robust och testat för en brytpunkt om 1777 N dragkraft, vilket motsvarar ett lyft på 181 kg. Dessutom har låset både aktiva och passiva inbyggda säkerhetsfunktioner för att se till att dina tillhörigheter är säkra och säkra.

360° installationsmöjlighet

Metralåset är utvecklat så att det kan installeras vertikalt för höger- och vänsterhängda dörrar och luckor samt både horisontell och vertikalt för lådor. Detta gör Metralåset mycket flexibelt och ger interiörsleverantörer frihet att välja riktning på skåpdörrar och lådor.

Energieffektiv och hållbar

Metras smarta lås drivs av fast ansluten lågspänning vilket säkerställer stabil systemdrift över lång tid samtidigt som man undviker regelbundna batteribyten med tillhörande driftavbrott. I tillägg är systemet mycket modulärt och har stora utbyggnadsmöjligheter för framtida behov. Metrallåssystemet har därför en mycket lång livscykel vilket både minimerar ett företags driftskostnader och klimatpåverkan.