Helhetslösningar för sport- och fritidsanläggningar

Metra är mest känt för sina smarta skåpssystem men tillhandahåller även kompletta entré- och utpasseringskontroll samt passerlösningar och dörråtkomstkontroll för badhus, gym och fritidsanläggningar. Metras accessprodukter kan även enkelt integreras med befintlig anläggningshårdvara och/eller programvara.

Dörråtkomstterminal

DAT Access Terminal Combo (DAT Combo) är utformad för att bilda en enkelriktad kontrollpunkt för olika typer av biljetter i Metra Passerkontrollssystem och Metras Smarta Skåplåssystem.

Utrustad med relästyrning genererar den sedan åtkomst till entrér, passager, hissar och dörrar inom en anläggning. I passerkontrollssystemet används företagets egna RFID-medium som en dörrnyckel. För utökad säkerhet vid extra viktiga punkter finns även mökjlighet att kombinera företagets RFID-kort med PIN-kod.

Automatisk armbandstilldelning

Metra Wristband Issuer (WBI) möjliggör en automatisk tilldelning av RFID-armband till gäster. Lösningen gör det också möjligt för anläggningens gäster att beställa och betala för inträde i automater eller på nätet, vilket avlastar reception vid högt tryck samtidigt som det erbjuder en användarvänlig service till mobilkunniga gäster. Metra WBI kan rymma upp till 260 RFID-armband och kan integreras med valfritt biljett- eller betalningssystem vilket möjliggör en smidig självbetjäningslösning för er anläggning.

Metra WBI är ansluten till Metra Turnstile Access Terminal (TAT) och Wrist Band Collector (WBC) för automatisk återtag av gästens armband vid utpassering för smidigast möjliga användarupplevelse.

Passerläsare för gate, grind och vändkors

Metra turnstile access terminal (TAT) är en användarvänlig lösning för in- och utpasseringskontroll. Enheten har en integrerad RFID-läsare och kan kopplas till valfri gate, grind eller vändkors och styra öppning och stängning. Läsaren är utformad för att framförallt användas i entréer/passager med höga gästflöden och kopplat till extern barriär.

Enheten är tillverkad av rostfritt stål och kan driva alla typer av kontrollbarriärer från alla tillverkare. En av TATs främsta fördelar är att den kan integreras med vår patenterade automatiska armbandssamlare (WBC) för att användas både som inpasserings- och utpasseringskontroll.

Kontantlös försäljning och betalning

Metrasystemet kan enkelt kopplas till tredjepartssystem eller mjukvaror för att möjliggöra en utbyggd funktionalitet. Funktioner såsom biljettköp online, i mobil eller via automat med automatisk utdelning biljett och inpassering på anläggningen, kontantlösa köp över disk eller i varuautomater inne i anläggningen mm. Systemet har mycket goda interfacemöjligheter och kan därför enkelt kopplas mot valfri önskad mjukvara för ny utbyggd funktionalitet – allt för att möjliggöra en så bra gästresa som möjligt och samtidigt se till att du operatören får ett så framtidssäkert system som möjligt.

Återinsamling av armband

Metra Wristband Collector (WBC) möjliggör RFID-avläsning, passerkontroll och automatisk insamling av RFID-armband vid utpassering. Metra WBC är utformad för att användas i områden med hög besökarfrekvens och kopplade till barriärer. Anläggningen kan på så vis minska sina personalkostnader samt kostnader för obetalda varor och tjänster samt minska armbandssvinn. I tillägg kan Metra WBC kontrollera att gästen inte har ett skåp under användning vilket ser till att skåp ej står låsta i onödan. I tillägg förbättrar en automatisk armbandsinsamlingsenhet gästupplevelsen då den minskar köbildning vid utpassering från anläggningen.

WBC kan integreras med TAT (turnstile access terminal) för en utgångsåtkomstpunkt.