Project Description

Kontorsskåp för anställda i Oracle´s kontorsbyggnad i Nederländerna var utrustade med Metras smarta förvaringslåsssytem.

Lösningen ger de anställda kreativt designade skåp i röda och vita färger med helt rena luckort inom deras moderna, aktivitetsbaserade arbetsmiljö. De anställda låser- och låser-upp sin tillfälliga förvaring med hjälp av PIN-kod.

www.oracle.com/nl/