Project Description

Smarta skåp för aktivitetsbaserade arbetsplatser på EY kontor i Ungern, men även i andra europeiska länder, är utrustade med Metra smarta skåpsystem..

Smarta skåp för en aktivitetsbaserad arbetsplats på EY-kontor i Ungern. På grund av EY:s kontorets estetiska och säkerhetsmässiga krav behövde alla skåpdörrarna ha en ren design, med endast ett skåpnummer på dörrpanelen.
EY-anställda kan snabbt och helt beröringsfritt, boka ett tillfälligt skåp för dagen med sitt passerkort. De kan också använda sin mobiltelefon för att välja ett ledigt skåp via MyMetraKey-mobilapplikationen. Skåplåssystemet gör det möjligt för anställda att boka ett skåp som ligger närmast deras arbetsyta för dagen. Företagsadministrationen använder låsprogramvaran för en realtidsöversikt över skåpstatus och administration av skåpanvändare och skåpnycklar. Låsanvändningsdata gör det möjligt för administrationen att optimera skåpanvändning på varje våningsplan.