Project Description

Metra tillhandahöll förvaringslåssystem för anställda i det holländska byggföretagets moderna och hållbara huvudkontor.

Anställda använder personliga RFID-taggar för HID™ åtkomstkontroll och för kontorens skrivare. Varje anställd har sitt personliga skåp som kan öppnas med en personlig RFID-tagg.

Anställda som arbetar i ett visst projekt-team har tillsammans med andra tillgång till ett specifikt projektskåp där man samlar dokument och projektrelaterat material.

Metra-systemets clean-line-design gav möjligheten att förse alla skåpluckor med kundanpassad grafik vilket satte en visuellt personlig prägel på lösnigen inom kontoret.

Mjukvaran ger en realtidsinsikt över användare och skåp samt enkel fjärradministration.

www.klokgroup.com